iphone-block

Please rotate your device

Försäljningsvillkor

Webbplats Crazy-Svensexa

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR


www.crazy-svensexa.com

SÄLJARENS IDENTITET

Företagsnamn: SAS Crazy Voyages
Registrerat kontor: 8 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, Frankrike
Registreringsnummer RCS Paris: 517 621 124
Telefon: 08-446 808 94
E-post: contact@crazy-voyages.com
Utgivningsansvarig: Ägare av Crazy-Voyages
Resebyråns licensnummer: LI 094090005
Ekonomisk garanti från: Atradius 44 Avenue Georges Pompidou 92596 Levallois Perret
Professionell ansvarsförsäkring för resebyråer: ALLIANZ 87 rue Richelieu 75002 Paris


ARTIKEL 1: DEFINITIONER


Följande försäljningsvillkor, termer och uttryck innehar innebörden som följer, oavsett om de används i singular, plural bestämd eller obestämd form.


Försäljningsvillkor: Hänvisar till de presenterade försäljningsvillkoren

Kund:Hänvisar till de icke-professionella köpare som upphandlar de tjänster som erbjuds av på webbplatsen Crazy-Svensexa

Crazy Voyages: Hänvisar till företaget SAS Crazy Voyages som identifierats i rubriken ovan. 

Destination: Definition ges i artikel 4, försäljningsvillkoren.

Resan: Definition ges i artikel 4, försäljningsvillkoren.

Erbjudande: Definition ges i artikel 4, försäljningsvillkoren.

Arrangör: Definition ges i artikel 4, försäljningsvillkoren.

Leverantör: Hänvisar till alla leverantörer av tjänster, inklusive, men inte begränsat till; flygbolag, hotell och leverantörer av aktiviteter på destinationen som valts av kunden.

Deltagare: Definition ges i artikel 4, försäljningsvillkoren. 

Tjänster: Hänvisar till de tjänster som erbjuds på webbplatsen, som beskrivs i artikel 4, försäljningsvillkoren.

Speciella tjänster: Hänvisar till kundens begäran av speciella tjänster i enighet med artikel 5, försäljningsvillkoren.

Webbplats: Hänvisar till webbplats tillgänglig på www.crazy-svensexa.com


ARTIKEL 2: TILLÄMPNING

Försäljningsvillkoren gäller, utan begränsningar eller förbehåll, till all försäljning av tjänster till kunder.

Försäljningsvillkoren finns alltid tillgängliga på webbplatsen och har företräde framför eventuella andra versioner, liksom andra motstridiga handlingar.

Försäljningsvillkoren utgör fullständiga rättigheter och skyldigheter från alla parter i förhållande till de tjänster som tillhandahålls. Om Crazy Voyages inte uppfyller kraven för försäljningsvillkoren vid ett specifikt tillfälle innebär det inte att Crazy Voyages inte kommer att uppfylla dessa krav vid ett senare tillfälle.

Försäljningsvillkoren kan ändras när som helst, utan förvarning, och kommer bara att påverka tjänster, bokningar och reservationer utförda efter förändringen. Det är därför viktigt att kunden läser och godkänner försäljningsvillkoren innan reservation, bokning, beställning.

Allmänna villkor eller villkor framtagna av kunden kan ej användas mot Crazy Voyages. Försäljningsvillkoren angivna i detta dokument kommer att ha företräde.

Särskillda villkor från leverantörer tillämpas på samma sätt som försäljnningsvillkoren (nedan kallat Särskillda villkor). Särskillda villkor träder i kraft i och med bokning av tjänst med leverantör.

 

ARTIKEL 3: BEHÖRIGHET OCH GODKÄNNANDE FRÅN KUND 

3.1 - Behörighet att ingå avtal
Kunden bekräftar sin myndighet genom att ingå avtal med Crazy Voyages. Det vill säga, kunden bekräftar sig vara över 18 år, vid sitt sinnes fulla bruk, ej omyndigförklarad och själv ansvarig för sin eknonmi.

3.2 - Godkännande av Försäljningsvillkor

Försäljningen av tjänster är reserverade för de kunder som läst Försäljningsvillkoren i sin helhet, samt accepterat och godkänt dessa genom att klicka i rutan eller på länken för detta ändamål.
Det faktum att kunden köper via webbplatsen, innebär uttryckligt och oåterkalleligt godkännande av Försäljningsvillkoren.

 

ARTIKEL 4: BESKRIVNING AV TJÄNST  

Syftet med Crazy Voyages är att ge möjlighet till en viss kundgrupp, bestående av 4 till 20 personer, att via webbplatsen reservera resor i Europa, och på andra destinationer, med vänner. Resorna (nedan kallat resan) avser ofta svensexor och möhippor. För var resa utskiljs en huvudansvarig (nedan kallat Arrangören) som blir Crazy Voyages kontaktpersonen till resterande resenärer (nedan kallat Deltagarna).
På webbplatsen erbjuder Crazy Voyages tjänsten paketresor (nedan kallat Paketresor/Paket) till fast pris per kund. Dessa inkluderar följande, utifrån kundens valda destination (nedan kallat Destination), om inget annat anges på hemsidan:
- Tillhandahållande av flygtransporter till och från destinationen, i enlighet med försäljningsvillkoren som beskrivs i artikel 4.1.
- Tillhandahållande av logi på destinationen, i enlighet med försäljningsvillkoren som beskrivs i artikel 4.2.
- En eller flera aktiviteter, i enlighet med försäljningsvillkoren som beskrivs i artikel 4.3.
Förutom basen i ett paket enligt ovan, kan kunderna välja ytterligare tjänster, i enlighet med försäljningsvillkoren som beskrivs i artikel 4.3 (nedan kallat erbjudandet).

4.1 Tillhandahållande av flygtransporter
De paket som tillhandahålls av Crazy Voyages innefattar typiskt flygtransport från diverse flygbolag (lågkostnad eller reguljär) till och från destinationen som valts under bokningsprocessen.
Det är även möjligt att boka paket utan flyg till vissa destinationer.
Villkoren för tillhandahållandet av lufttransporter regleras av det berörda flygbolagets särskillda villkor.
Det åligger kunden att följa flygbolagets regler, särskilt när det gäller inchecknings-tider (vanligtvis två timmar före avgångstid) och, i förekommande fall, gäller skyldigheten att bekräfta status för resan 48-72 timmar före tidpunkt, i enlighet med bestämmelserna i de särskilda villkoren för flygbolaget.
Kunderna måste ha ett identitetskort eller ett giltigt pass och om bestämmelserna i destinationslandet kräver utgångsdatum efter mer än sex (6) månader på förfallodagen för returen skall det gälla för kunden.
Om kunderna inte har möjlighet att följa angivna regler, och inte kan fullfölja sin resa till det valda datumet, kommer betalat belopp ej att återbetalas.
Det är alltid kundens egna ansvar att vara medveten om vilka dokument som krävs för resan. Om en kund inte är en EU- medborgare, är det upp till hen att fråga om de formaliteter som gäller för hens situation.
I händelse av förlust eller stöld av en biljett, behöver kunden göra en särskild deklaration/anmälan till polisen samt flygbolaget och få en ny biljett från aktuell leverantör. Kunden måste ta hänsyn till både Crazy Voyages och flygbolagets villkor för en möjlig återbetalning. I detta fall kommer Crazy Voyages att göra sitt bästa för att ge stöd till kunder som berörs.
Glöm ej att lufttrafikföretagets ansvar i allmänhet är ansluten till nationell eller internationell lagstiftning, utöver det har de egna särskillda villkor. Kunden tilldelas en kopia av flygbolagets särskillda villkor i samband med tilldelningen av biljetten.
Vid utfärdandet av en elektronisk biljett påminns kunderna om att det inte är en fysisk biljett. I detta fall måste kunden själv ta reda på vilka bestämmelser som gäller, om det är online-checkin eller checkin vid flygbolagets disk. I samtliga fall ska kunden kunna uppvisa för resan giltlig ID-handling. Det är avgörande att kunden möter flygbolagets tidsfrist.


4.2 - Tillhandahållande av logi
De paket som tillhandahålls av Crazy Voyages består av en (1) eller två (2) nätter på den valda destinationen.
Vid bokning anger arrangören vilken typ av logi som önskas, bokningsprossesen förklaras i avsnitt 7 nedan.
Gällande hotell:
- Hotellens komfortsnivå(*) som anges i beskrivningen på webbplatsen är en klassificering som inrättats med hänvisning till lokala normer i destinationslandet. Det kans skilja sig från svensk standard. Det kan hända, i fall av force majeure eller pga tredje part, att ett hotell med samma standard ersätter det ursprungliga bokade hotellet.
- Generellt är rummen tillgängliga för incheckning från klockan 14:00 på ankomstdagen varpå utcheckning skall ske senast klockan 12:00 på avresedagen. Detta oberoende av transport till/från flygplats.

För lägenheter gäller förljande:
- Denna typ av logi kräver generellt en bokning av minst två nätter.
- Lägenhetens kapacitet defineras ej av antalet rum utan utav antalet sängar. I vissa lägenheter finns sängar placerade i vardagsrummet samt eventuellet flera sängar i samma rum.

4.3 – Erbjudande/förfrågan
Utöver de tjänster, som nämns i avsnitt 4.1-4.2, som utgör resans grundpaket kan fler tjänster läggas till i bokningsprocessen.
Vid bokning av tjänster anger arrangören de önskade alternativen genom att kryssa i den ruta tilldelad ändamålet, bokningsprossesen förklaras i avsnitt 7 nedan.
Villkoren för vald tjänst regleras av den aktuella leverantörens särskillda villkor och bestämmelser.
Det kan hända att aktiviteter tas bort på grund av väderförhållanden eller om antalet deltagare som krävs för genomförandet av tjänsten inte uppnås. I detta fall kommer Crazy Voyages att sträva efter att erbjuda en alternativ tjänst utan extra kostnad.
Dock, vid annullering av en tjänst till följd av force majeure, kommer kunden ej erbjudas ersättning.
De fotografier och illustrationer som visas i samband med tjänstens beskrivning på webbplatsen är endast menad som ytterliggare beskrivning. Crazy Svensexa reserverar rätten att använda fotografier och illustrationer som ej är från den aktuella platsen. Detta gäller samtliga tjänster nämnda i artikel 4.

 

ARTIKEL 5: SPECIELLA TJÄNSTER

Om möjligt, kan Crazy Voyages erbjuda specialtjänster på särskild begäran av kund (annan avreseort, förlängd vistelse (mer än två nätter), behandla grupper på fler än 20 personer etc.).
Dessutom, på begäran av kund, kan försäljningen avse endast logitjänster och/eller andra tilläggstjänster, om kunden själv anordnat flygtransport eller liknande.
Om kunden begär specialtjänster måste det ske skriftligt i innan eller samtidigt som bokning.
Crazy Voyages kommer göra sitt bästa för att uppfylla kundens önskade specialtjänster.

 

ARTIKEL 6: PRISSÄTTNING 

Priset angivet på webbplatsen gällande paketen, för var destination, inkluderar angivna aktiviteter. Dock finns det aktiviteter var pris baseras på antalet deltagare, detta finns i så fall beskrivet på webbplatsen.
Kunden kommer få detaljerad uppskattning av totalkostnaden, inkluderat valda aktiviteter och tjänster, samt en nedbrytning av kostnaden per del av paketet. Förklaring finnes i artikel 7.
Kunden kommer att få en detaljerad uppskattning visar den totala kostnaden för Holiday inklusive alla tjänster och så småningom några alternativ, och fördelningen av kostnaderna post för post som förklaras i artikel 7 nedan.

Med hänsyn till antalet samt de förändringar som kan ha gjorts gällande aktiviteter och tjänster kan priserna på webbplatsen komma att förändras.
Följaktligen och med hänsyn tagen till antalet och variationerna i och för Tjänsterna och alternativ som kan kombineras med Crazy Voyages att anpassa sig till kundernas önskemål, kan den resulterande uppskattningen skiljer sig från de angivna priserna på webbplatsen.
Priserna är i Euro och inkluderar alla skatter om inget annat uttryckligen nämns på webbplatsen eller i beräkningen.
Följande ingår vanligtvis inte i priset; leverans av resehandlingar, flygplatstjänster, avgifter för extra bagage, flygplatstransfer, visum, vaccinationer och alla personliga utgifter (dricks, kemtvätt, tvätt, rumsservice, drycker, taxi, telefon, kollektivtrafik) och allt annat som inte nämns i beräkningen.
Priserna kan ändras när som helst och utan förvarning. Detta påverkar inte bekräftade bokningar med undantag om prisförändringar sker mer än 30 dagar före avresa och uppstår på grund av bränslekostnader, variationer i växelkursen, eller skatter och rättegångskostnader.
I händelse av en prisökning till följd av ovan angivna skäl betalar kunden endast den del av ökningen som avser kundens resa. Detta påverkar inte kundens rätt att häva avtalet enligt artikel R211-9 i Code de Tourisme.


ARTIKEL 7: BOKNING

För att boka klickar Arrangören på ”Offert”, ”Boka” eller ”Reservera” på webbplatsen och fyller därefter i formuläret. Arrangören väljer Destination, avreseort, logi samt aktiviteter.
När Arrangören genomfört bokningformuläret skickas ett mail med en garanti att till angiven dag återkomma med en offert.
Det är Arrangörens ansvar att ange sann och korrekt information, namn på deltagarna som överensstämmer med personen i frågas giltiga ID-handling. I själva verket, enligt de särskilda villkoren för vissa leverantörer, kan avgifter uppkomma på bekostnad av kunder som lämnat felaktiga uppgifter. Crazy Voyages kan inte hållas ansvarig för fel av denna typ.
Baserat på informationen ovan från Arrangören skapas en skräddarsydd resa. Detta skickas i en e-post, även innehållande tidsfristen för erbjudandet, till Arrangören som sedan kan dela den med resterande deltagare genom att ge dem URL för offerten. Deltagarna får då direkt tillgång till detaljerna.
- Detaljerad lista på de valda tjänsterna och det totala priset per kund baserat på antalet deltagare angivet av arrangören på bokningssidan.
- Om resan kräver ett specifikt antal deltagare måste vi meddela kund, i fall av avbokning, att aktiviteten/resan ej kan genomföras minst 21 dagar före avresedatum (artikel R. 211-4 7 i reglerna för turism).
När offerten har skickats är priset per person giltigt så länge flygbolagets pris ej ändrats, eller minimum 24 timmar.
Arrangören bör omgående ange exakt antal deltagare samt fullständiga namn och e-postadresser (och om begärt, annan information) till samtliga deltagare och/eller betalare.
Bokningen är bekräftad när betalningen har genomförts enligt föreskrifterna i artikel 8.


ARTIKEL 8: BETALNING OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSE

När kunden har bekräftat bokningen ges tillgång till en säker plattform för online-betalning med Visa eller Mastercard. Det är möjligt för individuell deltagare att välja bland följande alternativ:
- Betala egen andel
- Betala annans andel
- Betala totala beloppet
För att kunna genomföra en betalning måste kunden läsa och acceptera försäljningsvillkoren. Detta bekräftar kunden genom att klicka i rutan för detta ändamål.
Om en kund betalar en annan deltagares andel likväl som sin egen försäkrara denne att vidarebefordra försäkringsvillkoren till deltagaren i fråga.
Alla betalningar med kreditkort debiteras omgående.
Om kunden fortsätter till betalning, i fall av prisändring på grund av utgången tidsfrist, kommer kunden att informeras om det nya priset innan betalnig.
Om kunden fortsätter till betalning då ursprungligt pris inte längre gäller kommer Crazy Voyages att hjälpa kunden i fråga att förhandla med leverantören.
Bokningen kan bara bekräftats då samtliga deltagares andelar är betalda.
Bokningsbekräftelsen skickad från Crazy Voyages innehåller de huvudsakliga detaljerna så som tjänsterna, det betalade priset samt i vissa fall särskillda betalningsvillkor. Bekräftelsen skickas så snart som möjligt efter att betalningen har mottagits.
Konsekvent, om det ursprungliga antalet deltagare inte betalar sina andelar kommer de betalande att få dela på den obetalda summan för att resan ska kunna genomföras.
Om exempelvis ovanstående fall leder till att arrangören vill annulera resan inom 24 timmar efter genomförd bokning erhåller sig Crazy Voyages rätten att behålla 350 Euros för att täcka kostnader.


ARTIKEL 9: ANNULERING ELLER MODOFIERING UTFÄRDAT AV KUND

All annulering eller önskan om modifiering måste ske skriftligen via e-post eller priotiterat brev till Crazy Voyages adress angiven i början av detta dokument.
Om inget annat är angivet i bokningen skall samtliga modifieringar (ändring av datum, tid, destination, boende etc) eller annuleringar önskad av kund förmedlas minst tre veckor före avresedatum med undantag avForce Majeure eller om leverantören går med på förbättrade villkor kommer 50% att återbetalas för kostnaderna för tjänsterna, exklusive flygtransporten, resterande behålls av Crazy Voyages för att täcka förlusterna.

Force majeure (franska: 'övermakt') är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, eller "Guds hand", vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal. Exempel på händelser kan vara krig, hot om krig, terrordåd, hot om terrordåd, upplopp, civila oroligheter, arbetstvist, kärnkraftskatastrof, ogynnsamma väderförhållanden, brand och alla liknande händelser utanför vår kontroll.

Begäran om återbetalning av flygtransporter kommer att behandlas separat i enlighet med aktuell leverantörs Särskilda villkor.
Dessutom, när det gäller nyutgivningen biljett eller en ny bokning efter en avbokning eller ändring av kund, kan det konstateras att priset på den nya biljetten och den nya bokningen kan vara högre än i den första bokning och / eller om vissa leverantörer medföra extra kostnader för kunden (till exempel, men inte begränsat till, administrativa avgifter, ändringsavgifter, etc.) inom ramen för Särskilda villkor för det aktueklla flygbolaget.

ARTIKEL 10: ROADBOOK OCH RESEHANDLINGAR

Din Roadbook, e-biljetter och andra nödvändiga resehandlingar skickas till kunden minst fem dagar innan avresedatum förutsatt att det totala beloppet har betalats enligt föreskrifterna i artikel 8.
Din Roadbook ger en detlajerad översikt av beställda tjänster (avgångs- och ankomsttider, boendeadress etc) samt all information nödvändig för din Resa. Inkluderat finn även en guide till din destinations nattklubbar, barer och restauranger rekomenderade av Crazy Voyages.
Telefonnumret angivet på ditt resedokument kan användas om ni behöver hjälp från Crazy Voyages omgående.
ARTIKEL 11 – KLAGOMÅL
Alla eventuella frågor, problem eller klagomål bör anmälas till Crazy Voyages som kommer att ansvara för att leda dem vidare till leverantörer, inte mer än trettio dagar (30) efter resans avslut. Detta meddelas skriftligen via den kontaktinformation som angivits i början av detta dokumen. Alltså via e-post eller prioriterat brev till Crazy Voyages.
Klagomål kommer endast att undersökas om problemet uppmärksammas och informeras till leverantören eller Crazy Voyages vilket möjliggör en omedelbar lösning som begränsar påverkan på kund.
Crazy Voyages ansvarar ej för förlust, skada eller stöld av bagage, kläder eller personliga tillhörigheter tillhörande kund om inte oaktsamhet, hos leverantören eller Crazy Voyages, kan bevisas.


Artikel 12: AVSAKNAD AV ÅNGERRÄTT

Kunden informeras härmed om att i enlighet med L. 121-20-4 du Code de la consommation, är de tjänster som erbjuds på denna webbplats inte föremål för tillämpning av ångerrätten som anges i artiklarna L. 121-20 du Code de la consommation.

ARTIKEL 13: SKYLDIGHET

Crazy Voyages kan härmed ej hållas skylldig för de problem som uppstår gällande tillhandahållandet av tjänster på grund av; agerande av kund, agerande av tredje part ej sammankopplad med leverantörer av tjänst eller oförutsägbar händelse som beskriven i Fransk lag.
Force majeure befriar automatiskt den berörda leverantören från allt ansvar.

ARTIKEL 14: FÖRSÄKRING

Crazy Voyages erbjuder ingen försäkring. Det rekommenderas därför att kunden erhåller och prenumererar på en försäkring som täcker följderna av vissa fall av annulering och täcker vissa specifika risker, inklusive kosntader av hemresa i händelse av olycka eller sjukdom. Det är kundens ansvar att ingå ett sådant avtal på egen hand och på egen bekostnad, med ett försäkringsbolag som de väljer själva.


ARTIKEL 15: DATASKYDD OCH INTEGRITET

I enighet med lag 78-17 du 6 janvier 1978, är kundens personuppgifter och annan personlig information endast för internt bruk. Dock kan och kommer dessa uppgifter att vidarebefordras, om nödvändigt, till tredje part, våra leverantörer, för att kunna fullölja din bokningen med Crazy Voyages. Uppgifterna lagras endast för den period som krävs för processen och genomförandet av bokningar för att kunna vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Kunden har rätt att få tillgång till och ändra angiven information. Detta begärs skriftligen via e-post till: kontakt@crazy-svensexa.com

Data och information som registreras av Crazy Voyages inom sin verksamhet som en resebyrå utgör ett bevis på att transaktioner har ägt rum och är bevis på att avtal har tecknats. Informationsteknik har samma effekt som ett tryckt och undertecknat dokument.

 

ARTIKEL 16: UPPHOVSRÄTT

Denna webbplats och alla element som utgör innehållet av webbplatsen, oavsett om det är visuell eller ljud, inklusive den underliggande tekniken, är skyddade av upphovsrätten, varumärket, mönster eller patent. Webbplatsen och allt vad det innehåller (inklusive, men inte begränsat till, text, mjukvara, fotografier, logotyper, data) är exklusiv egendom tillhörande Crazy Voyages och/eller dess leverantörer, eller i förekommande fall annan part som ingått avtal om tillåtet bruk.
All typ av representation, reproduktion, utnyttjande, spridning eller anpassning av webbplatsen eller dess delar är förbjuden.
Användningen av programvara som hämtas via webbplatsen som ger tillgång till vissa tjänster eller funktioner, styrs av licensvillkoren. Kunden måste acceptera licensvillkoren innan nedladdning, installalation, kopiering eller användning av nämnda program.
För all programvara som inte har en licens, ges Kunden begränsade rättigheter för privat och personligt bruk, exklusive all annan användning. Genom att installera eller använda programvaran, accepterar Kunden dessa villkor.
Användare av webbplatsen som har sin egen personliga hemsida och som vill lägga till en länk till hemsidan för eget personligt bruk måste få tillstånd från Crazy Voyages innan så sker. Hursom, detta tillstånd innebär inte någon typ av anslutningsavtal. I samtliga fall, alla länkar, även underförstått samtyckt till, måste raderas på begäran av Crazy Voyages.
För att summera, alla länkar till webbplatsen måste tidigare godkänts av Crazy Voyages och omedelbart avlägsnas på deras begäran.

 

ARTIKEL 17: ÖVERFÖRELSE AV KONTRAKT

I enighet med artikel R.211-7 "Code du tourisme" (turistlagen), kan en kund överföra sitt kontrakt till annan myndig under förutsättningen att denne innehar samma behörighet för att utföra resan på samma villkor som kunden, så länge resan inte har börjat och med beaktande av de villkor som ställs i artikel 9 ovan.
Kunden måste underrätta Crazy Voyages om sitt beslut minst sju dagar före avresa via prioriterat brev eller e-post.

 

ARTIKEL 18: ANNULERING 

Kunden kan säga upp avtalet och få full ersättning om Crazy Voyages inte uppfyller kraven i atrikel 13 i enighet med R. 211-4 du Code du tourisme.

ARTIKEL 19: TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

Dessa villkor är föremål för fransk lagstiftning. I händelse av tvist som inte kan lösas i godo, kommer franska domstolen har exklusiv behörighet om inget annat anges i villkoren.

 

ARTICLE 20 – Kopia av den franska lagen som försäljningsvillkoren refererar till : des articles R. 211-3 à R. 211-11 du Code du tourisme
Article R. 211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R. 211-3-1 :

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R. 211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.


Article R. 211-5 :

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R. 211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R. 211-7 :

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R. 211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R. 211-9 :

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R. 211-10 :

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R. 211-11 :

 

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

• soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.